Member

Staff

Position Name e-mail
Professor Sadahiro MASUO masuo★kwansei.ac.jp
 Assistant Professor  Mitsuaki YAMAUCHI yamauchi★kwansei.ac.jp

( Please replace ★ with @ )

Students

M2 Norihisa Koizumi
M2 Luis Galo
M1 Nanoka Yano
M1 Hiroyuki Yoshimura
M1 Yoshua Albert
B4 Takaki Nakagawa
B4 Yuki Hirata

 

Alumni

2016 graduate: Naoya Tsujii, Yuya Miyamoto,
2016 undergraduate: Nanoka Yano, Hiroyuki Yoshimura
2015 graduate: Hiroki Takata, Raphael Oliveira Ferreira
2015 undergraduate: Norihisa Koizumi, Keiichiro Sakata
2014 graduate: Mariko Oe, Katsuski Tanaka, Taisuke Fukui, Akihiro Yamanaka, Damar Murti
2014 undergraduate: Miho Kaneko, Naoya Tsujii, Kengo Horiuchi, Natsuki Maekawa, Yuya Miyamoto
2013 graduate: Keisuke Kanetaka, Eiko Koike, Tomoki Tateishi
2013 undergraduate: Keisuke Idomoto, Ryo Katayama, Wataru Sato, Hiroki Takata
2012 graduate: Toshihisa Uedao, Shiki Kanaya
2012 undergraduate: Hikaru Aoyagi, Mariko Oe, Megu Koga, Kumi Shibahara, Akinori Tokuyama, Yusaku Fujiwara, Taisuke Fukui, Masanori Yamashita, Akihiro Yamanaka
2011 undergraduate: Keisuke Kanetaka, Naokazu Kanda, Haruka Kumeda, Eiko Koike, Katsuki Tanaka, Tomoki Tateishi, Chika Mizote, Masanori Murakami
2010 undergraduate: Toshihisa Uedao, Shiki Kanaya, Ryoji Kawasaki

Copyright © School of Science and technology,Kwansei Gakuin University. All Rights reserved.