Member

Name Mail address Tel. (ext.)
Progessor Yasuhiro MORISAKI ymo ★ kwansei.ac.jp +81-79-565-9754 (3853)
 (Replace, please. ★>>>@)
M2 Anri ARAKI, Ena KUMAMOTO, Sora NAMBA, , Itsuki MARUYAMA, Iori YAMADA +81-79-565-9755 (3854)
M1 Atsushi AOKI, Takuma ITO, Shiori SUZUKI, Hikari HARADA, Yuki FUJITA
B4 Miyu KIMURA, Yundi JIN, Keisuke TOMOTAKI, Tsumugi FUKUSHIMA, Sora FUKUNAGA, Hiyori MAKINO, Ikki YAMAMOTO, Raku YOSHIDA

Copyright © School of Science and technology,Kwansei Gakuin University. All Rights reserved.